تخفیف ویژه!
کد شناسه :90336

يك شب قشنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يك شب قشنگ - بخشي از متن - مي گويد: بيا ماهي ها را دنبال كنيم و لگدي كه زن به پايش مي زند، پاي جواب مثبت مي گذارد. راه مي افتند، "تامس" دهانش را بسته نگه مي دارد، ديگر آن قدر ها هم احمق نيست، مستقيم به ميان توفان ماهي قرمز ها مي رود. با اين كه ما بقي شناگران خيره نگاهشان مي كنند، آن ها هر دو همين طور كه مي روند مثل وحشي ها آب را به اين طرف و آن طرف مي پاشند و با خوشي جيغ و داد مي كنند. انگار مي خواهند تمام آن بازيگوشي ها كه درونشان گير كرده آزاد شود. انگار، در آن لحظه، زنده هستند. آن ها تمام آن چيزي هستند كه ممكن است رخ بدهد، هرچه كه باشد و ...