تخفیف ویژه!
کد شناسه :90249

ترانه ي فراموشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ترانه ي فراموشي - حس مي كنم وقتي بيدارم انگار توي رويام، انگار يه جايي ام كه واقعيت نداره و وقتي مي خوابم مي رم توي واقعيت...وقتي مي خوابم زندگي قبلي رو مي بينم؛ چيزي كه واقعيت داشته. حس مي كنم رويام شده عالم بيداري. چرا من بايد توي خوابم واقعيت گذشته م رو ببينم؟. من؛ همون دختري ام كه توي تاريك ترين لحظه هاي زندگي ش مي تونه صداي موجاي دريا رو بشنوه؛ دختري كه حتي چهره ي خودش رو نمي شناسه ولي بلند مي شه؛ سعي مي كنه خودش رو پيدا كنه و يه دفعه مي رسه به نياز؛ نيازي كه يه ترانه مدام تعقيبش مي كنه... ترانه ي فراموشي و...