تخفیف ویژه!
کد شناسه :90243

بوبو و سوسو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بوبو و سوسو - خوب، من گردو و داستان جمع مي كنم. وقتي داستان ها در آفريقا تمام بشن. مي رم به فرودگاه توي جنگل، اونجا سوار يه هواپيما مي شم، دور دنيا رو مي گردم تا از جايي خوشم بياد، اونجا فرود ميام، از هواپيما پياده مي شم و داستان ها رو جمع مي كنم، اما هربار برمي گردم آفريقا از همه جا زيبا تره. من سرزمين هايي رو ديدم كه خيلي سرد بودن. باور نمي كني، اونجا اون قدري سرد بود كه آب سرما مي خورد و...