تخفیف ویژه!
کد شناسه :90236

به هم وابستگي بس است

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب به هم وابستگي بس است - آيا مشكل ديگري؛ مشكل شما مي شود؟ در نمايشنامه مراقبت و تيمارداري از ديگري؛ اگر مانند بسياري از مردمان، زندگي خود را از ياد برده ايد، مي توانيد فرد به هم وابسته اي باشيد و خود را در اين كتاب بيابيد. اين كتابي كه خواندن آن به تمامي دست اندركاران رشته هاي پزشكي، درماني، پرستاري، مددكاري، آموزش و پرورش و تمام كساني سفارش مي شود كه پيشه شان در زندگي كار با ديگران است و در اين راستا مي توانند زندگي خود و مسئوليت نسبت به خود را ناديده بگيرند و...