تخفیف ویژه!
کد شناسه :90198

فيلبان كور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فيلبان كور - بخشي از متن - پيشرفت كردن در نظر من هميشه مساوي با تحقير شدن و كسالت يك عمر تحقير شدگي را به دوش كشيدن بود. تا آن جا كه به ياد داشتم و بارها در خاطراتم جسته و يافته بودم، هميشه احساس مجبور بودن به نوعي بر من حكومت كرده بود؛ هرگز جسارت اعتراض كردن را در خود نديده بودم. هميشه تن به جبر شرايط و اوضاع سپرده بودم و تنها مامن و روزنه ي فرارم از شرايط و محيط پيرامون، پناه بردن به خاطرات گذشته ام بود. به آن آب و هوا و نسيم پاكي كه حالا فرسنگ ها و سال ها با آن فاصله داشتم و...