تخفیف ویژه!
کد شناسه :90193

وهيچ چيز هميشگي نيست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وهيچ چيز هميشگي نيست - بعضي آدم ها، با گذشت زمان، آزادتر از قبل مي شوند: به جاي خم شدن، قامتشان را راست نگه مي دارند. ازشان انرژي حيرت آوري ساطع مي شود. براي آدم هايي كه سر راهشان قرار مي گيرند منبع نور مي شوند. دوست دارم بدانم اين افراد با تاريكي هاي گذشته شان چه كرده اند. با پشيماني هايشان، با جرات هايشان. چگونه از پسشان برآمده اند. چرا كه ما هيچ چيز را فراموش نمي كنيم. حتي اگر خودمان را مجبور به فراموشي كرده باشيم: گذشته در ما زندگي مي كند. چيزي در عمق وجودمان جا خوش مي كند، طوري كه گمان مي كنيم به خواب رفته، اما بيدار مي شود و...