تخفیف ویژه!
کد شناسه :90180

قصه هاي شيرين ايراني15-بهارستان جامي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي شيرين ايراني15-بهارستان جامي - روباه لاغر، فوري از سوراخ عبور كرد. گرگ چاق آن قدر خورده بود و شكمش بزرگ شده بود كه در دهانه ي سوراخ گير كرد و التماس كنان فرياد زد: روباه، كجايي؟ به دادم برس! روباه آن طرف سوراخ بود و مي خنديد. گرگ تا آمد با دست هايش سوراخ را بكند، باغبان به او رسيد و با چوب دستي اش آن قدر او را زد كه پوستش پاره و پشمش كنده شد و...