تخفیف ویژه!
کد شناسه :90178

قصه هاي شيرين ايراني2-جوامع الحكايات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي شيرين ايراني2-جوامع الحكايات - بخشي از كتاب - صداي شر شر آب و نسيم خنك و گرماي ملايم آفتاب، خستگي را آرام آرام از يادش مي برد. روي سنگي نشست. پاهايش را برهنه كرد و توي آب فرو برد. موج ها، انگشت هاي او را قلقلك مي دادند. نگاه كمال به ماهي ريزه ها بود كه به خزه ها نوك مي زند. ناگهان چيز عجيبي ديد؛ يك عقرب با دست و پاهاي نازك و كوتاه كه دوان دوان از لاي سنگ ها بيرون آمد. كمال از خودش پرسيد: با اين عجله كجا مي رود؟ عقرب، نگاهي به اين طرف و آن طرف انداخت. انگار منتظر كسي يا چيزي بود. چيزي نگذشت كه يك قورباغه با پرش بلندي از لاي علف ها جست زد و تالاب جلو عقرب افتاد و...