تخفیف ویژه!
کد شناسه :90177

قصه هاي شيرين ايراني4-هفت اورنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي شيرين ايراني4-هفت اورنگ - بخشي از كتاب - روباه گفت: عجله نكن حالا مي گويم چه طوري كمكت مي كند! تو گفتي كه وقتي خيلي خسته مي شوي و از پا در مي آيي و زمين مي خوري، صاحبت شلاقت مي زند و نمي گذارد كه كمي استراحت كني؛ درست است؟ روباه گفت: حالا درسي به تو مي دهم كه اگر خوب آن را ياد بگيري، بعد از اين بارت سبك مي شود و اين قدر عذاب نمي كشي! ولي بايد خوب به حرف هاي من گوش كني و هرچه مي گويم خوب ياد بگيري و به آن عمل كني. تو بعد از اين به جاي اين كه در خشكي خسته بشوي و از پا درآيي و به زمين بيفتي، بايد در وسط رودخانه از پا درآيي و توي آب بيفتي و...