تخفیف ویژه!
کد شناسه :90156

اختگي-مفاهيم روانكاوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اختگي - اختگي ما را از چه چيز منع مي کند؟ ترس از اختگي در نتيجه چه ساز و کارهايي بروز مي کند و نقش آن در رشد و يا سرکوب فرد چيست؟ اختگي يعني مجموعه اي از باورهاي کودکي، لحظه اي متحول کننده، ميراثي فيلوژنتيکي، يکي از تنظيم کننده هاي تفاوت جنسيتي، و يکي از مشخصه هاي کليدي شخصيت و سرنوشت افراد. آثار عقده اختگي بر فرد و بر فرهنگ، پردامنه و پرشمارند. عقدة "اختگي" به ما کمک مي کند بفهميم چرا ترس هاي انسان از همان منبعي سرچشمه مي گيرند که در عين حال، والاترين ايده آل هاي او را نيز مي سازند و...