تخفیف ویژه!
کد شناسه :90153

اضطراب-روانكاوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اضطراب - از نظر فرويد دلمشغولي در مورد محروميت از چيزهايي که عاشقشان هستيم يکي از محوري‌ترين عوامل بروز اضطراب است. کودکي که قبل از بيدار شدن اعضاي خانواده کادوهاي تولدش را باز مي‌کند، احتمالاً هنوز نمي‌داند بخشي از لذت هديه ‌گرفتن سهيم کردن ديگران در تجرب? "دادن" و "گرفتن" است. شايد دخترک تازه‌بالغي که به بدنش زخم مي‌زند تا جاري شدن خون را ببيند، بدين ترتيب احساس رهايي مي‌کند. شايد فکر مي‌کند سرانجام توانسته منشأ درد و اضطراب را بشناسد و از خود دفع کند. اين کتاب کمک مي‌کند بفهميم اضطراب چيست و ريش? اضطراب‌هاي ما در کجاست؟و...