تخفیف ویژه!
کد شناسه :90149

روانكاوي در آسيا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روانكاوي در آسيا - کتاب روانکاوي در آسيا تصويري از رويارويي مشرق‌زمين با علم روانکاوي در اختيار خواننده‌ي مشتاق و متفکر قرار مي‌دهد. اين کتاب دريچه‌اي مي‌گشايد که از طريق آن مي‌توان از تفاوت تفکر شرق و غرب نسبت به روانکاوي آگاه شد و پاسخ سؤالات متعددي را يافت که در خصوص اين مواجهه در ذهن ايجاد مي شود، سؤالاتي از قبيل اينکه: آيا روانکاوي در شرق ممکن است؟ آيا مي توان روانکاوي غربي را بدون هيچ گونه تغييري در شرق پياده سازي کرد؟ آيا مي‌توان نقش پررنگ فرهنگ و تاريخ را ناديده گرفت؟ روانکاوي در آسيا چالش بزرگي در تاريخ متأخر روانکاوي به ‌شمار مي‌آيد، چراکه مطمئناً روانکاوي بر آسيا و آسيا بر روانکاوي تأثير خواهند گذاشت. اين کتاب مي‌تواند زمينه‌ساز باز شدن فصل‌هاي جديد در باب روانکاوي در ايران باشد و…