تخفیف ویژه!
کد شناسه :90147

جامعه شناسي ادراك عاشقانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جامعه شناسي ادراك عاشقانه - اين كتاب، به بررسي و تحقيق درباره مفهوم ادراك عاشقانه از منظر اجتماعي و فرهنگي مي پردازد و نشان مي دهد كه چگونه كنشگر در روندهاي اجتماعي، ذهن و احساس عاشقانه اش شكل مي گيرد. اين كتاب تبيين مي كند كه عشق در انسان، هزاران راه براي رشد و تجربه كردن دارد و مي تواند در قالب هايي نظير نابالغ، تروماتيك و بالغ شكل گيرد كه البته ممكن است فردي در رابطه اي حتي از منظر بيروني آسيب زا حضور داشته باشد و احساس لذت كند؛ لذا آن چه اين اثر بر آن صحه مي گذارد، درك عشق در معناي متكثر و امروزين آن است و...