تخفیف ویژه!
کد شناسه :90144

مبادي ومباني نقاشي كودكان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب مبادي ومباني نقاشي كودكان - نقاشي كودك در جهان، تاريخ مدون و دوري ندارد و هنوز به طور علمي و فراگير، آن گونه كه در خور است؛ با آن برخورد جدي نشده، و راهكارهاي آموزش ويژه اي برايش پيشنهاد نگرديده.
بررسي هاي جديد در اين حوزه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده است. بيشتر پژوهش هايي كه قبلا در زمينه نقاشي كودكان انجام گرفته توسط ( هاريس ) بازبيني شده است.
كودكان در فضايي تخيلي به سر مي برند. نبايد از آنان توقع نگاه واقع گرايانه ( رئاليستي ) داشت چرا كه در فضاي هندسي گام برنمي دارند و قاعدتا از كلاس سوم به بعد كم كم وارد فضاي واقع گرايانه مي شوند.
تاثير نقاشي بر كودك باعث مي شود تا در نقاشي خود به كشف و شهود  برسد و ذهنش را بر روي اجسام خيره كند و مدام عكس بگيرد و در فايلي ذخيره كند. در هنگام نقاشي فايل ها را باز كرده، در نتيجه ذهن او فعال مي شود و اجسام را يكي پس از ديگري ترسيم مي كند. او در اثر تمرين داراي سواد ديداري مي شود كه حتي روان او را مي توان با خط خطي كردن هايش سنجيد و ميزان هوش او را سنجيد.بديهي است كه مبادي و مباني هنرهاي تجسمي در هر سطحي كه باشند؛ چهار عنصر برگزيده ي نقطه، خط، سطح و حجم هستند كه در رابطه با آنان به شكل گسترده، نيازي نيست كه گفت و گو كنيم؛ چرا كه در كتب ديگر راجع به آنان نوشته شده، اما از ديدگاه  هنرهاي تجسمي كودكان، به طور اجمالي به آنان پردازيم و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب مبادي ومباني نقاشي كودكان : اين كتاب، از ديدگاه هنرهاي تجسمي كودكان، به بررسي مبادي و مباني هنرهاي تجسمي؛ نقطه، خط، سطح و حجم مي پردازد.