تخفیف ویژه!
کد شناسه :90091

واج شناسي شاهنامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب واج شناسي شاهنامه - يكي از بايسته ترين خويشكاري هاي پژوهش متن شاهنامه، تعيين خوانش واژه هاي آن است، بدان گونه كه خود سراينده مي خواند. در اين كتاب كوشيده شده با بهره گيري از همه منابع موجود، از متون كهنه گرفته تا بررسي هاي كنوني، خوانش احتمالي فردوسي تعيين شود. براي اين كار، نخست وضعيت هر واژه در زبان پارسي ميانه بررسي شده و سپس در دستنويس هاي متون سده پنجم. خوانش واژگان در اين دو دوره، در كنار توانش قافيه در خود شاهنامه، مهم ترين ملاك و دستمايه در تعيين خوانش واژگان شاهنامه است. پس از ثبت خوانش هر واژه، به بررسي آن واژه در شاهنامه پرداخته شده است و...