تخفیف ویژه!
کد شناسه :90089

زمان و ديگري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زمان و ديگري - اين كتاب را مي توان يكي از آثار مهم "لويناس" قلمداد كرد. برخي از ايده هاي كتاب(از وجود به موجود) البته به نحوي ديگر در اين كتاب بسط مي يابد. همچنين نقدهاي او به هوسرل و هايدگر و فاصله گيري از آن ها رنگ ديگري به اين كتاب سخت خوان داده است. همان طور كه پيش تر اشاره شد، فضاهاي بسياري براي بسط يافتن در متن كتاب وجود دارد، اما فرم سخنراني لويناس را واداشته كه از بسط و تدقيق آن ها بگذرد و...