تخفیف ویژه!
کد شناسه :90088

نظام ايدئاليسم استعلايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نظام ايدئاليسم استعلايي - اين كتاب در واقع مظهر اوج انديشه هاي فلسفي شلينگ در دوره نخست فعاليت او و حاصل تاملات وي درباره فلسفه هاي اسپينوزا، لايب نيتس، كانت و فيشته است. در اين كتاب "ويلهلم يوزف شلينگ" برآن شد كه به روياي پسا كانتي "نظام فلسفه" جامه واقعيت بپوشاند. وي در اثر كوشيد آن چه را نزد كانت و فيشته پراكنده و متفرق بود، در يك اثر واحد وحدت ببخشد. از اين رو، نظام ايدئاليسم استعلايي شامل دو بخش اوليه است. بخش هاي نخست و دوم كه در حكم (فلسفه اولي) هستند و در آن ها اصل فلسفه استنتاج مي شود. بخش سوم (فلسفه نظري ) را تشكيل مي دهد كه شلينگ در آن تحقيقات خويش درباره فلسفه طبيعت را دوشادوش تاريخ آگاهي شرح مي دهد و ...