تخفیف ویژه!
کد شناسه :90084

پاره نوشته هاي پيشاسقراطي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پاره نوشته هاي پيشاسقراطي - در طي ده سالي كه دانشجوي فلسفه بوده ام. هرگاه متني دست مي گرفتم و كلمات فيلسوفي را مي خواندم، احساس مي كردم از نقطه درستي آغاز نكرده ام. كلمات فيلسوف مانند رموزي بودند كه خبر از گذشته اي مي دادند كه من از آن بي خبر بودم. هرچه بيشتر مي خواندم،بيشتر حس مي كردم اگر آن گذشته مجهول را نشناسم، از كلمات كتابي كه در دست دارم هيچ بهره اي نخواهم برد. طولي نكشيد كه پي بردم اين گذشته مجهول را بايد در كلام فيلسوفان يونان باستان يافت، همان هايي كه خشت اول فلسفه را گذاشتند و...