تخفیف ویژه!
کد شناسه :14016

تاریخ سیستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب تاریخ سیستان : تاریخ سیستان داستان یک سرزمین است- از زمان ساختنش به دست بانیان خودی تا خراب شدنش به دست مهاجمان بیگانه. نویسنده ی بی نام نشان این متن متعلق به نیمه ی قرن پنجم هجری، اساس کار خود را بر مختصر گویی و پرهیز از خودنمایی و تکلف در بیان نهاده است. این متن فقط تاریخ نیست، داستانی ست نوشته ی ناظر هوشیاری که هیچ جانبداری و تعصبی در کارش نیست و...