تخفیف ویژه!
کد شناسه :90078

كارگرداني و دراماتورژي-سوزاندن خانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كارگرداني و دراماتورژي - اين كتاب روايت ناب يكي از مهم ترين و تاثير گذار ترين كارگردانان و نظريه پردازان حال حاضر تئاتر جهان است. نويسنده در اين اثر با كاويدن فرازهايي از سرگذشت شخصي و حرفه اي اش گذرگاهي عميق و آزموده مي آفريند و با نگاه دقيق و زيست شناسانه، دراماتورژي اجرا را هم چون اندامگاني زنده در سطوحي متفاوت طبقه بندي مي كند، و در ميان روايت تجربه ها، تلاش ها، يافته ها و نظريه ها ايده هايش را به زباني شاعرانه بسط مي دهد و...