تخفیف ویژه!
کد شناسه :90074

آن سوي بهشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آن سوي بهشت - كتاب حاضر گزيده اي است از مقاله هايي كه مترجم از سي و چند سال پيش تا كنون در مطبوعات ترجمه و منتشر كرده است. حجم مقاله ها زياد بود اما آن چه از صافي گزينش عبور كرده مقاله هايي بوده كه فايده يا موضوعيت داشته اند. مقاله ها به چهار دسته تقسيم شده اند: سياست و تاريخ، ادبيات و انديشه، هنر و انديشه و تاريخ معاصر ايران. اين تقسيم بندي و افزودن واژه انديشه نشان دهنده بار نظري يا تئوريك مقاله هاست. مخاطب اين كتاب علاقه مندان به ادبيات و هنر و علوم انساني اند و...