تخفیف ویژه!
کد شناسه :90065

منم مرجان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب منم مرجان - اساس خلقت دنيا را بر مدار فرصت ها گذاشته اند. خداست كه از روي عشق به همه هستي فرصت مي دهد و در اين ميان تنها عاشقانند كه از روي ادب، فرصت شناسي مي كنند. آن چه مي خوانيد قصه كسي است كه هم عمر فرصت هايش را سوزانده و چيزي در دست ندارد. اگر زني كه خود را رسوا كرده عاشق يك مرد آبرومند شود، چه كسي به جز خدا مي تواند ستار العيوب شود و براي او پادرمياني كند؟! و...