تخفیف ویژه!
کد شناسه :90057

انرژی های پاک-انرژی باد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مجموعه ی پنج جلدی انرژی های پاک شامل انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی زیست توده، انرژی زمین گرمایی و انرژی هیدروژن است. در هریک از کتاب ها یکی از انرژی های پاک در قالبی روایی، بومی و با تکیه بر تصاویر معرفی شده است. این کتاب درباره انرژی باد است و...