تخفیف ویژه!
کد شناسه :90056

درآمدي بر خوانش لاكان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درآمدي بر خوانش لاكان - اين كتاب روشن گر دلالت هاي باليني نظريه ي لاكان از سوي بالين گري لاكاني است، "ژوئل در. وي" در اين اثر با اشاره به ارتباط بين ساختارگرايي و نظريه ي زبان شناسيك، پيكر بندي هاي نامي را نشان مان مي دهد و به ويژه با طرح مفاهيمي همچون استعاره و ايجاز، استعاره ي نام پدري، مرحله ي آينه اي، نمودار ميل و شكل يابي سوژه مي كوشد تا فهم آموزه هاي لاكاني، در عين موشكافي و ريز بيني، آسان تر گردد. چرا كه "در" كوشيده مفاهيم را كم كم و به تفضيل طرح كند، ژرف بكاود و سر آخر آن ها را ببالاند. اين اثر، نخست از انگليسي به فارسي ترجمه شده و سپس تطبيق سطر به سطر با متن فرانسه صورت گرفته است. اينك مسير ياد شده، يكسر پيشكش دل دادگان روان كاوي، روان پژوهان و انسان دوستان مي گردد و...