تخفیف ویژه!
کد شناسه :90041

چشم اندازي از فراز كوه نا محتمل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چشم اندازي از فراز كوه نا محتمل - در اين كتاب "ريچار داوكينز" زيست شناس انگليسي نشان مي دهد كه چگونه فرآيند آهسته اما پيوسته انتخاب طبيعي به پيچيدگي و تنوع قابل توجهي در جانداران منتهي مي شود. او فرآيند تكامل را به رشته كوه هايي تشبيه كرده است كه در طي آن جانداران از پايين كوه با تغيير شكل و پيچيدگي تدريجي به قله كوه تكامل مي رسند. داوكينز از تمثيل كوه نامتحمل براي اين روند استفاده كرده است. تمثيلي كه ناباوران به تكامل موجودات زنده براي وقوع چنين فرآيند پيچيده اي به كار مي برند و...