تخفیف ویژه!
کد شناسه :90040

آواره دره يمگان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آواره دره يمگان - ناصر خسرو حكيم، فيلسوف، شاعر، رياضيدان و جهانگرد ايراني يكي از برجسته ترين شخصيت هاي ادبي، فلسفي و ديني ايران در قرن پنجم هجري است. در سن چهل و دو سالگي در اثر رويايي مسير زندگي اش به تمامي عوض شد و او را كه دبيري شراب خوار و لذت جو در دربار شاهان بود دگرگون كرد و پا در سفري هفت ساله گذاشت. پس از سفر او يك مبارز اجتماعي پر شور شد كه به مخالفت با مقامات ديني و سياسي زمان خود پرداخت. اين عزم راسخ در مبارزه با فساد ديني و سياسي، دشمنان فراواني را براي او به بار آورد و به جانش سوء قصد شد كه باعث شد از بلخ فرار كند و به دره يمگان در كوهستان هاي بدخشان پناه ببرد. اما او از پاي ننشست و از همان جا با نوشتن و سرودن به مبارزه ادامه داد و...