تخفیف ویژه!
کد شناسه :90036

تاريخ افشاريه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ افشاريه - ايل افشار منطقه خمسه كه اينك زنجان خوانده مي شود، يكي از ايلات مهم ايران است كه گرچه در بسياري از منابع به نقش آن در تحولات محلي و مملكتي، اشاره هاي فراواني شده است، ولي تا كنون به صورت مستقل موضوع تحقيق و پژوهش نبوده است. آن چه اينك تحت عنوان تاريخ افشاريه ارائه مي شود شرحي است به قلم " قاسم خان جهانشاهلو" خود از بزرگان اين ايل، اديب و سخنور، در مقام نوعي گزارش داخلي از تقسيمات طايفه اي، معرفي سران و بزرگان ايل كه شايد تا حدودي از كاستي پيش گفته كم كرده و زمينه را براي پژوهش هاي بعدي در اين موضوع فراهم كند و...