تخفیف ویژه!
کد شناسه :90026

مهمان همزادي از قلمروي ناشناخته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مهمان همزادي از قلمروي ناشناخته - بخشي از متن - راستش فكر تنهايي رفتن هم مرا مي ترساند. تا به حال هرگز دو كيلومتر هم از هكسام پايين دورتر نرفته بودم. ميركود سمت ديگر ده بود كه حتي شجاع ترين پسرهاي روستا هم جرئت رفتن به آن جا را نداشتند. آن سوي مير كوود، قلمروي تاريك قرار داشت. اگر من اشتباه نمي كردم الان برادرم در بغل مامان بود و بابا هم داشت در باغ پيپش را مي كشيد. آن بچه ي اشتباهي هم هرجا بود، ديگر اين جا نبود. پس فرقي نمي كرد چقدر مي ترسيدم. كار، كار خودم بود و بايد درستش مي كردم. من، "مولي كلاورال"، بايد خودم تنهايي برادر كوچكم را نجات دهم و...