تخفیف ویژه!
کد شناسه :90003

راهنماي شكست-درراه اندازي وتوسعه استارتاپ ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب راهنماي شكست-درراه اندازي وتوسعه استارتاپ ها - اين كتاب كتابي نيست كه با خواندن آن زمينه هاي موفقيت و پيروزي درك شود، بلكه كتابي است با قلمي قدرتمند و با بهره گيري از روش داستان سرايي با هدف نشان دادن "ساده هاي مهمي" كه اگر رعايت نشوند شكست را به همراه خواهند داشت، اما چهارچوبي ايستا براي مسير موفقيت محسوب نمي شوند. گويي نويسنده به جاي نشان دادن پايان اميد بخش، قدم به قدم مسير را با توجه به چاله هاي پيش رو ترسيم كرده است، تا خواننده خود هدف نهايي اش را در دوري از اشتباهات رايج دريابد و...