تخفیف ویژه!
کد شناسه :89997

انسان درجست و جوي معنا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب انسان درجست و جوي معنا - انديشه اي در ذهنم نشست. براي اولين بار در زندگي حقيقتي را دريافتم كه شاعران بسياري آن را به شعر درآورده اند و انديشمندان بسياري آن را غايت فرزانگي ناميده اند. آن حقيقت اين است كه عشق والاترين هدفي است كه انسان در جست و جوي آن است؛ آن جا بود كه معناي بزرگ ترين رازي كه اشعار، افكار و اعتقادات بشري سعي بر آشكار ساختن آن دارند را متوجه شدم: رستگاري بشر در راه عشق و در خود عشق است. درك كردم چطور مي شود انساني كه ديگر هيچ چيزي در دنيا برايش باقي نمانده هنوز هم به خوشي بينديشد و حتي براي يك لحظه هم كه شده در انديشه ي معشوقش غرق شود. و...