تخفیف ویژه!
کد شناسه :89995

شايد نيازداري با يك نفر حرف بزني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شايد نيازداري با يك نفر حرف بزني - درباره جدايي ام نوشته ام، درباره درمانگرم، فناپذيري ام، ترسمان از قبول مسئوليت زندگي مان و نيازمان به اين كار براي شفا يافتن. در اين باره نوشتم كه اهميتي ندارد شرايط بيروني مان چه باشد، ما حق انتخاب داريم كه چطور زندگي كنيم و صرف نظر از اين كه چه اتفاقي افتاده، چه چيزي را از دست داده ايم، يا چقدر پير شده ايم، به قول "ريتا " : تا موقعش نرسه تموم نمي شه. در اين باره نوشتم كه چطور گاهي كليد زندگي بهتر را داريم، اما نياز داريم يك نفر نشانمان دهد كليد كوفتي را كجا گذاشته ايم و...