تخفیف ویژه!
کد شناسه :89983

نگاهي به تاريخ معني شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نگاهي به تاريخ معني شناسي - كتاب حاضر را مي توان تاريخ نگاشته اي درباره ي مطالعه ي معني به حساب آورد كه در نوع خود منحصر به فرد است، زيرا بر پايه ي مستندات موجود، نخستين تلاشي است كه براي تاريخنگاري موضوع معني از آغاز تاريخ تا كنون صورت پذيرفته است. نويسنده بر پايه ي شواهد موجود، مسيري را براي گذر از ميانه ي تاريخ انتخاب كرده است تا مخاطب اش را از آغاز انديشيدن در باب معني، به زمان حاضر برساند و نقشه ي راهي را در برابر خواننده قرار دهد كه بتواند براي تشخيص ريشه هاي معني شناسي معاصر ابزار مناسبي به حساب آيد و...