تخفیف ویژه!
کد شناسه :89957

بهتراست بايك نفر حرف بزني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بهتراست بايك نفر حرف بزني - اين مسأله انتخاب هاي پيش روي مرا به شدت محدود مي كند. من با درمانگرهاي بسياري در شهر دوست هستم. بيماران را به آن ها ارجاع مي دهم، با آن ها در همايش شركت مي كنم يا اين كه حال و احوال مي كنم. به علاوه دوستان درمان گر من مثل «جن» بسياري از درمانگراني كه من مي شناسم را مي شناسند. حتي اگر جن مرا به يكي از هم دوره اي هايش ارجاع دهد كه من او را نمي شناسم، باز هم اين كه درمانگر من با دوستم آشنايي و روابط صميمي دارد معذب مي شوم، انگار درمانگر من زيادي به من نزديك است.اگر از يكي از همكارانم بخواهم درمانگري را به من معرفي كند چطور؟ خوب مسأله اينجاست: من نمي خواهم همكارانم بفهمند نياز مبرم به روانكاوي دارم. آيا اين باعث نخواهد شد آن ها آگاهانه يا ناآگاهانه در اين كه بيماران را به من ارجاع دهند ترديد كنند؟ پس با وجود اين كه دورتا دور من را درمانگران فرا گرفته اند، شرايطم اين است: آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم و...