تخفیف ویژه!
کد شناسه :89939

عادت هاي اتمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب عادت هاي اتمي - عادت هاي اتمي مسير مطمئني براي پيشرفت آهسته و پيوسته است. «جيمز كلير» يكي از كارشناسان پيشرو در زمينه ي شكل دهي عادت ها، در اين كتاب از راهكارهايي سخن مي گويد كه به شما ياد مي دهد چطور عادت هاي خوبي را در خودتان ايجاد كنيد، عادت هاي بد را كنار بگذاريد و به رفتارهاي كوچكي مسلط شويد كه به نتايجي باورنكردني منتهي مي شود. اگر نمي توانيد عادت هايتان را عوض كنيد، مشكل از شما نيست. مشكل از روش تان است كه شما را زمين مي زند. عادت هاي بد بارها و بارها تكرار مي شوند. نه به اين خاطر كه نمي خواهيد آن ها را عوض كنيد فقط به اين دليل كه روش اشتباهي براي تغييرشان انتخاب كرده ايد. در اين كتاب، با روش تضميني و آساني آشنا مي شويد كه شما را به بلنداهاي جديد مي رساند و...