تخفیف ویژه!
کد شناسه :89933

كيانوش عياري:فراسوي سينما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كيانوش عياري:فراسوي سينما - شايد عنوان کتاب کمي اغراق آميز به نظر برسد. آيا «کيانوش عياري» فراسوي همه فيلم سازان تاريخ سينما است؟ آيا در جايگاهي بالاتر ايستاده است؟ نه! اساسا در هنر کلمات بالاتر و پايين تر بي معنا هستند. واژه فراسو در عنوان کتاب به جايگاهي اشاره دارد که از آن سينما به دقيق ترين شکل ممکن ديده مي شود؛ اگر کسي سينما را از همان جايي که کيانوش عياري ايستاده ببيند، ديد بسيار عميق تر و دقيق تري از فيلم سازهاي مهم تاريخ خواهد داشت. وظيف? اين کتاب رساندن خواننده به اين جايگاه است. براي اين كار ابتدا در مقدمه روش كار توضيح داده شده سپس در بخش اول سراغ شناسايي قواعد سينماي عياري مي رويم. بخش دوم اصول زيبا شناختي حاكم بر اين قواعد را توضيح مي دهد و...