تخفیف ویژه!
کد شناسه :89932

روانشناسي ومديريت داوري در رويدادهاي ورزشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روانشناسي ومديريت داوري در رويدادهاي ورزشي - از ديرباز رخدادهاي درون مسابقات، نگراني هاي زيادي به همراه داشته است و تنها عامل بازدارنده اين نگراني ها، حضور داور در محل مسابقات است. داوران خوب مي دانند كه حرفه آن ها حاوي نكات و مسائل ريزو درشت و پيدا و پنهان فراواني است كه با هرگونه سطحي نگري و سطحي كاري ناسازگار است و بر اين اساس جهت تبديل شدن به يك داور خوب علاوه بر استعدادهاي فردي و فضاي رشد و دانش ويژه داوري، نياز به ساماندهي فكري و تقويت بنيه هاي علمي و شخصيتي نيز مي باشد. داوران بعد از مربيان و بازيكنان، ركن سوم مسابقات ورزشي را تشكيل مي دهند و بر اين اساس يكي از دشوارترين وظايف ورزشي را به عهده دارند و داراي قدرتي تام هستند تا قوانين بازي را به اجرا در آورده و رفتار همساني را نسبت به شركت كنندگان از خود نشان دهند و...