تخفیف ویژه!
کد شناسه :89891

نگرش من و چالش هاي برتر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نگرش من و چالش هاي برتر - هدف من از نگارش اين كتاب، ارايه پند و اندرز خالصانه و تجربه فروتنانه به برادرانم است بدين اميد كه آنان را ياري كند؛ زيرا همان گونه كه براي خود بيش از حد مي كوشيم و به اندك قانع نمي شويم، به تحقق توسعه برتر براي برادرانمان نيز بسيار علاقه مند هستيم. روش آزمايش و خطا براي رسيدن به نتيجه درست در آزمايشگاه سرآغازي مناسب است، اما اين كار را نمي توان به تمام جوامع بشري تعميم داد؛ چرا كه ما در اينجا با انسان در ارتباطيم، بنابراين بايد تجربه توسعه موفق و روش علمي و عملي را از هر دولت عربي برگزينيم. ما همين روش را در دولتي عربي براي مردمي عرب به كار گرفتيم، روشي كه اين مردم را از جهت ديني، زباني، تاريخي و دورنگري، بيش از هر امر ديگري با ديگر نژادهاي همسايه و نيز در مغرب زمين پيوند مي دهد و...