تخفیف ویژه!
کد شناسه :89886

فلسفه اسلامي وجنبش هاي ملي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فلسفه اسلامي وجنبش هاي ملي - تاريخ ايران و خاورميانه، انباشتي چند هزارساله از رويدادها، اشخاص و دولت هاست. نويسنده اين تاريخ را تاريخ كشكولي ناميده است، زيرا هيچ مفصل بندي و چارچوب نظري اي در اين تاريخ وجود ندارد. اين تاريخ گويي بختكي ازلي است از بازي هايي مقدر و بازيگراني رنجور. اندك نظريه پردازاني هم كه در دوران معاصر تلاش هايي در باب فهم منطق آن كرده اند، به دليل اين كه نظرياتشان ترجمه الگوهاي غريباني بوده كه اصولا دغدغه اين تاريخ را نداشته اند، به بيراهه رفته اند. نظرياتي چون شيوه توليد آسياسي يا سلطانيسم شرقي يا جامعه كلنگي همگي به اين ضعف مبتلا هستند و...