تخفیف ویژه!
کد شناسه :89863

ما وجهان-5-ما وجهان موازي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ما وجهان(5)ما وجهان موازي - شش دفتر نخست اين مجموعه هم بستگي بسياري با يكديگر دارند؛ گويي با هر پرسش مسيري به پرسش ديگر گشوده مي شود. از اين رو توصيه مي شود خواندن را ادامه دهيد تا نگراني ها و دغدغه هاي علمي تان به طور نسبتا كاملي پوشش داده شود البته اين به معناي حل شدن معماها نيست؛ دانش در بسياري اوقات با طرح پرسش هاي تازه، سردرگمي هاي بيشتري به بار مي آورد. اين كتاب شامل پنج مقاله بوده كه به پيشنهاد فرضيه ي جهان هاي ديگر در فيزيك نظري و كيهان شناسي معاصر مي پردازد.