تخفیف ویژه!
کد شناسه :89855

اصفهان نصف جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اصفهان نصف جهان - بخشي از كتاب: يادم است در مدرسه ابتدايي كه بودم، براي سه ماه تعطيل تابستان علاوه بر تكليف هاي گوناگون، از طرف مدير اخطار شد كه بايد روزنامه خودمان را بنويسيم. من اگر چه شاگرد كاركني نبودم ولي اين پيشنهاد را پسنديدم و بر ساير تكليف ها مقدم دانستم ، يكي دو روز آن را نوشتم و بعد فرمولي به نظرم آمد كه با اندك تغيير در روز سوم هشتادو هشت روز ديگرش را قبلا تهيه كردم و آن فرمول اين بود: صبح زود برخاسته وضو ساختم، نماز صبح را خواندم و پس از دعا به وجود مدير محترم و ناظم معظم صرف چاشت كرده، ظهر پس از صرف ناهار چهار ركعت نماز بجاي آوردم. بعد از ظهر قدري علم الشياء و تاريخ انبياء خواندم، شب نماز عشا را بجا آوردم و دعا به وجود مدير محترم كرده، خوابيدم و...