تخفیف ویژه!
کد شناسه :89837

ماموريت در مسكو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ماموريت در مسكو - بخشي از كتاب: با اين كه نگارش خاطرات سياسي در اشتغالاتي از اين دست هم در ايران و هم در ساير نقاط جهان سابقه اي طولاني دارد، اما براي من به عنوان يك ديپلمات جوان مامور در يك كشور مهم، هم در جهان و هم در ساختار سياست خارجي ايران، در اولويت نبود. علت هم اين بود كه اولا تجربه اي از اين دست نداشتم و ثانيا تراكم كارها و به ويژه سرعت تحولات در آن كشور اجازه پرداختن به اين مسئله را به من نمي داد. با اين حال از مان اشتغال به كار دولتي، و به خصوص ديپلماتيك، همواره عادت داشتم گزارش هاي مختصري از فعاليت هاي روزانه به صورت يادداشت هاي شخصي بنويسم، بنابراين رئوس مطالب و سرفصل هاي موضوعات مهم آن ماموريت را به صورت مكتوب در اختيار داشتم و...