تخفیف ویژه!
کد شناسه :89826

خودگرداني در اداره امور دانشگاه ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب خودگرداني در اداره امور دانشگاه ها - خودگرداني يك موضوع چند بعدي است كه اجراي آن مستلزم يكسري پيش نيازهايي است كه چنان چه آن ها فراهم نشوند اجراي آن دردانشگاه مي تواند به جاي فوايد و مزايا، آسيب هاي زيادي به همراه داشته باشند. در اين كتاب ابتدا به موضوعات مرتبط با خودگرداني دانشگاه ها همچون نقش هاي رو به تغيير دانشگاه ها، سازو كارهاي تامين مالي، نقش مديريت دولتي نوين، فساد در دانشگاه، مدل هاي مختلف حكمراني دانشگاهي، سرمايه داري علمي، آزادي علمي و رتبه بندي دانشگاه ها پرداخته شده است و سپس موضوع خودگرداني مورد بررسي قرار گرفته است و...