تخفیف ویژه!
کد شناسه :89791

تقديم به او كه دوستش دارم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تقديم به او كه دوستش دارم - بخشي از كتاب: جلوي در مغازه نشستم؛ روي همان صندلي لهستاني كه چند وقت پيش از آقاي كوشكي خريدم. تيمسار كوشكي، براي اين كه روزهاي پاياني زندگي اش را تنها نماند، تمام اسباب خانه اش را به حراج گذاشته بود تا برود پيش دخترش «آتوسا» خانوم و خانواده اش كه در استراليا زندگي مي كنند. تا آن جايي هم كه من مي دانم به اصرار آتوسا خانوم تيمسار راضي به رفتن شده بود وگرنه هيچ طوره كوتاه بيا نبود برود. تيمسار عاشق ايران بود، حتي بعد از انقلاب هم كه همه به او توصيه كردند برود و فرار كند نرفت و ماند و زنداني شدو بعد از مدتي هم تبرئه شد و برگشت در خانه باغ خودش زندگي كرد بي صدا و مرموز تر از قبل و...