تخفیف ویژه!
کد شناسه :89786

رها مي كنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رها مي كنم - بخشي از كتاب: همكارم نشسته است كنار من، در جاي كوچكي كه اسم آن را اتاق اعتراف گذاشته ايم. ما حرف هاي خشني به هم گفتيم، همين پنج دقيقه پيش. او در كنترل كردن خشمش مشكل دارد، در گرفتن حالت چهره اي كه هنگام رسيدن مشتري يا كسي به خودمان مي دهيم مشكل دارد؛ همان طور كه خودش مي گويد: چهره اي مات كه نشاني از همدلي يا رنجيدگي درآن نيست. زني رو به ما مي كند. هنوز از لحظه ورودش چيزي نگذشته كه خبر را به او مي دهيم. او سه چهار ثانيه سر پا خشكش مي زند. سپس دستش را روي پشتي صندلي اي كه برايش آماده كرده ايم مي گذارد، بعد پس مي افتد و فرياد مي كشد. ما كفتار هستيم و...