تخفیف ویژه!
کد شناسه :89739

شير سياه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شير سياه - اثر حاضر، رماني است كه در آن نويسنده از زنان و زنانگي مي گويد. از دوره اي تاريك اما گذرا و... بخشي از كتاب: من به تازگي در برلين ازدواج كرده بودم. انتخاب اين شهر براي شروع پيوندمان اتفاقي نبود، چون حداقل به نظر ما، اين ازدواج هم درست به اندازه به هم پيوستن دو آلمان غيره منتظره بود. مثل برلين شرقي و غربي، ما هم زماني با هم بوديم، جدا شده بوديم و حالا دوباره به هم برمي گشتيم. شخصيت من و شوهرم هم به اندازه كاپيتاليزم و كومونيسم با هم متفاوت بود ( و البته هست). «آياپ» مردي است خوش خو و بخشنده، هميشه منطقي و متعادل با صبري به اندازه ايوب، مثل اسمش كه از نام همين پيامبر گرفته شده. در مورد خودم، فكر مي كنم بايد تمام ويژگي ها را برعكس آن چه در مورد آياپ گفتم انتخاب كنم، كم صبر، پرشور، غير منطقي، احساسي و يك موجود دو پاي در برهم و شلوغ و...