تخفیف ویژه!
کد شناسه :89738

قلعه حيوانات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قلعه حيوانات - اين رمان در طول جنگ جهاني دوم نوشته شده و درباره ي گروهي از جانوران اهلي است كه در اقدامي آرمان گرايانه و انقلابي، صاحب مزرعه آقاي "جونز" را از مزرعه اش فراري مي دهند تا خود اداره مزرعه را به دست گرفته و برابري و رفاه را در جامعه خود برقرار سازند. رهبري اين جنبش را گروهي از خوك ها به دست دارند، ولي پس از مدتي اين گروه جديد نيز به رهبري خوكي به نام "ناپلئون" همچون آقاي جونز به بهره كشي از حيوانات مزرعه مي پردازند و هرگونه مخالفتي را سركوب مي كنند و...