تخفیف ویژه!
کد شناسه :89733

اعلام مي كنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اعلام مي كنم - مهم است كه بدانيد شما بايد كلمات خود را به دقت انتخاب كنيد و به همان روشي سخن بگوييد كه مي خواهيد زندگي خود را طي كنيد. شما نمي توانيد از شكست صحبت كنيد و انتظار پيروزي داشته باشيد. شما نمي توانيد از كمبود صحبت كنيد و انتظار فراواني داشته باشيد. شما آن چه را مي گوييد توليد خواهيد كرد. اگر مي خواهيد از حالا بدانيد كه پنج سال بعد كجا خواهيد بود، فقط به آن چه در مورد خودتان مي گوييد گوش دهيد. با سخنان خود مي توانيم آينده مان را بركت دهيم و يا آن را نفرين كنيم. ممكن است اين افكار به ذهن شما خطور كنند، اما لازم است در مورد آن ها سخني نگوييد، زيرا از همان لحظه كه از آن ها صحبت كنيد، به آن ها اجازه خواهيد داد كه در زندگي تان ريشه بدوانند و...