تخفیف ویژه!
کد شناسه :89732

پرگنت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پرگنت - پرگنت مهر دوران سخت و نفس گير زندگي هنرمند، يعني آشوب هاي ذهني در آستانه چهل سالگي «ايبسن» را برپيشاني دارد، دوره اي كه در آن بيش تر انديشمندان به راه هاي رفته و نرفته مي نگرند، دو دل مي شوند و همانند پرگنت به حراج و خانه تكاني فكري خود مي انديشند. حمله به ملي گرايي خودپرستانه و انزوا طلبانه نروژي ها، آن هم در بافتي از آيين ها و افسانه هاي مردمي كشورش و بي شكيبي جواني مانده در بند سنت هاي پوشالي دست به دست هم دادند تا ايبسن از افسانه پر گنت نمايشنامه اي بسازد و به هموطنانش بفهماند ادبيات و شعر يعني چه. او به بيورنسن يادآوري كرده بود كه پر گنت شعر (به معناي ادبيات مدرن) است؛ و اگر هم نباشد، چنين خواهد شد. مفهوم شعر و ادبيات در مملكت ما، نروژ، بايد براساس اين كتاب شكل بگيرد و...