حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :13962

تحلیل محتوا-مبانی روش شناسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تحلیل محتوا-مبانی روش شناسی : تحلیل محتوا به طور بالقوه یکی از مهمترین تکنیک های پژوهشی در علوم اجتماعی است که در پی شناخت داده ها نه به منزله مجموعه ای از رویدادهای مادی، بل به منزله پدیده های نمادین است و بدون ایجاد اخلال در واقعیت اجتماعی به تحلیل آنها می پردازد. در روش های علوم طبیعی ضرورتی به توجه به معنا، دلالت، پیامدها و نیات نیست و...