تخفیف ویژه!
کد شناسه :13962

تحليل محتوا-مباني روش شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تحليل محتوا-مباني روش شناسي : تحليل محتوا به طور بالقوه يكي از مهمترين تكنيك هاي پژوهشي در علوم اجتماعي است كه در پي شناخت داده ها نه به منزله مجموعه اي از رويدادهاي مادي، بل به منزله پديده هاي نمادين است و بدون ايجاد اخلال در واقعيت اجتماعي به تحليل آنها مي پردازد. در روش هاي علوم طبيعي ضرورتي به توجه به معنا، دلالت، پيامدها و نيات نيست و...